Kompanija Klas d.d. posjeduje hladnjače i pogon za skladištenje i preradu svježeg jagodičastog i šumskog voća. Obrađuje se i prerađuje: malina, kupina, borovnica, jagoda, višnja i brusnica.

Nakon detaljne obrade, otkupljeno voće se zamrzava u našim hladnjačama. Veći dio zamrznutog voća se izvozi, a ostatak se zadržava za vlastitu proizvodnju te za domaće kupce.

Poseban odnos Klas ima prema uzgajivačima malina. Tokom cijele godine tehnolozi Klasa stručnim savjetima i redovnim obilascima terena pomažu uzgajivačima da sezonu okončaju većim i kvalitetnijim prinosom malina. I pri otkupu malina Klas se ponaša kao partner kooperantima, a ne kao kupac, jer obje strane imaju zajednički cilj – što bolji uzgoj i što kvalitetnija prodaja.

Dugoročno opredjeljenje je razvijati saradnju s domaćim proizvođačima, s ciljem proizvodnje domaće kvalitetne i zdrave hrane, odnosno zaštite i jačanja domaće proizvodnje.

Preuzmite katalog naših proizvoda