Edin Hasanspahić, voditelj proizvodnog pogona mlin Olovo

U Klasu sam uposlen od 1998. Godine, pa je za mene radno mjesto druga kuća.

Veliko mi je zadovoljstvo da svojim iskustvom i znanjem mogu dati doprinos razvoju komapanije  Trudim se svakog dana da zalaganjem i radom omogućim da se proizvodnja visokokvalitetnih, prirodnih vrsta brašna (raži, ječma i heljde) u Mlinu Olovo odvija na najbolji način.

Proizvodnja brašna odvija se svakog dana, a moj tim i ja trudimo se da doprinosemo daljem razvoju i održavanju lidereske pozicije Klasa u BiH i regiji kada je u pitanju proizvodnja hrane.

Indira Herenda, Rukovodilac mlina Sarajevo

U kompaniji Klas radim već 17 godina, a i prije zaposlenja usko sam sarađivala sa Klasom dugi niz godina. Divno je raditi u velikoj kompaniji kao što je Klas. Voditi proizvodnju jednog od najvećih mlinova u Jugoistočnoj Evropi, koji svakodnevno radi na produkciji proizvoda koji su traženi, neophodni i cijenjeni za mene predstavlja svakodnevni izazov.  

Znajući koje je mjesto i važnost Klasovih proizvoda na tržištu BIH i regije, osnovni cilj mog tima i mene je kreiranje proizvoda vrhunske kvalitete koji će u potpunosti ispuniti očekivanja naših potrošača.

Zato je sjajan osjećaj raditi u Klasu,  jer rad u timu je pozitivna energija utrošena u kreiranje proizvoda koji su obavezan dio obroka naših potrošača.

Posao koji radim stoga smatram važnim i vrijednim svih mojih zalaganja, koja mi predstavljaju zadovoljstvo, a ne obavezu.

Vasvija Poljo, Rukovodilac službe kontrole kvaliteta i standardizacije / Menadžer kvaliteta

Uposlenica sam kompanije Klas od januara 1999. godine.

Iz želje i izazova da se usavršavanjem i inoviranjem prehrambene tehnologije u savremenim uslovima kvantitativno i kvalitativno zadovolji jedna od osnovnih  potreba čovjeka – ishrana, me je dovela do toga da zavolim svoj posao. To je i bio povod za upis studija prehrambene tehnologije, gdje sam stekla prevashodno teorijska znanja, koja sam i praktično mogla primjeniti i usavršiti u kompaniji Klas. Nakon spoja teoretskog i praktičnog znanja magistrirala sam na temu Alternativa korištenju šećera  sa zaslađivačima na bazi   skroba   (sorbitol)   u proizvodnji   poluslatkog dijetetskog   biskvit“.

Na poziciji Rukovodioca  službe kontrole kvaliteta  I standardizacije sam 13 godina gdje sam stekla opsežno iskustvo u upravljanju kontrolom kvaliteta, uvođenju, implemnetaciji I nadzorom  funkcionisanja standarda (ISO, HACCP, HALAL ….), edukaciji osoblja i donošenju rješenja za različite probleme vezane za kontrolu kvaliteta u prehrambenoj industriji.

Violeta Ilibašić, Supervisor prodaje za regiju Banja Luka

U Klasu obavljam poziciju Supervizora prodaje za regiju Banja Luka. Na ovoj poziciji sam od kraja 2019. godine.

Volim rad sa ljudima, druženje, dinamičnost, kreativnost i sve izazove koje nosi ovaj posao.

Volim način na koji me oblikuje i pruža mi priliku da upoznam nove ljude i ispunim sve zadane ciljeve.

U ovom poslu ne postoje granice samo hrabro i naprijed.

Preporučujem!

Zijad Hamzić, Poslovođa na odjelu Hljeba i peciva

Veći dio mog života vezan je za Klas jer tu radim još od 1985. godine  Počeo sam prije 35 godina, dakle odmah nakon završetka škole.

Kada sve sumiram, sve što sam u životu stekao, dobio sam od Klasa. U Klasu sam upoznao i svoju suprugu, oženio se i dobio dvoje djece.

U Klasu brinem o organizaciji rada u smjenama i tako osiguravam da na tržište izađu kvalitetni proizvodi. Ja volim svoj posao, jer je to najljepši posao na svijetu, a kada volite posao onda ste sretan čovjek.

Almir Zjakić, Regionalni rukovodilac prodaje Banjaluka i Bihać

U Klasu sam zaposlen od kraja septembra 2018. godine.

Vodilje sam prodaje regija Banja Luka i Bihać. Volim raditi sa ljudima, a bit mog posla je svakodnevni rad sa ljudima. Svaki radni dan je dinamičan i pun izazova

Veliko mi je zadovoljstvo da radim u domaćoj firmi sa dugogodišnjom tradicijom koja ima bogat asortiman visokokvalitetnih  proizvoda.