Bazar i Klas Marketi su domaći lanac maloprodajnih objekata u vlasništvu Klas d.d. Sarajevo. Otvoreno je 29 objekata u Sarajevu, Mostaru, Goraždu, Zeničko-dobojskom kantonu i Srednjobosanskom kantonu.

SARAJEVSKI KANTON
R.br. Broj MPO Adresa Tel. Radno vrijeme
1 1 – Kapija Bugojanska br.1 033/727-168 07:00 – 18:30h
2 6 – Baščaršija Baščaršija 4 033/536-808 07:00 – 16:00h
3 8 – Gaudeamus Novopazarska br. 444. 033/222-562 07:00 – 18:30h
4 11 – Otoka Čangić vila – Gradačačka 20 033/642-532 07:00 – 18:30h
5 18 – Stup Stup – hecoprom pijaca 033/470-339 07:00 – 18:30h
6 27 – Ciglane Ciglane pijaca 07:00 – 18:30h
7 31 – Grbavica Grbavička 40 A 033/815-159 07:00 – 18:30h
8 75 – Srednje Srednje bb. kod pošte 033/489-063 07:00 – 18:30h
9 94 – Soukbun. Souk bunar Porodice Foht 61 061 482 088 07:00 – 18:30h
10 127 – Ž. Stanica Put života – Autobuska stanica 033/557-415 07:00 – 15:00h
11 MAK 1 – Vratnik Vratnik – Mejdan 44 033/570-200 07:00 – 18:30h
12 138 – Vogošća Igmanska 68 033/433-726 07:00 – 18:30h
13 153 – K.Bolnica Klinički centar II – Bolnička 25 033/557-595 07:00 – 18:30h
14 370 – Vojna boln. Opća Bolnica – S.S.Kranjčevića 033/203-867 07:00 – 18:30h
15 427 – Koševo Bolnička 25  Koševo 033/204-682 07:00 – 18:30h
16 432  – K.Glava Kobilja glava- Kenana Brkanića bb 033/486-944 07:00 – 18:30h
17 436 – Unitic Fra Anđela Zvizdovića 1 033-295-333 07:00 – 18:30h
18 437 – Rosulje 24 JUNI  Vogošća 033/435-987 07:00 – 18:30h
19 433 – Nišići Gajevi b.b. Ilijaš 033/894/055 07:00 – 18:30h
20 447 Bakery Otoka Brčanska 033-943-172 07:00 – 18:30h
21 457-Bazar Paromlinska br. 56 033 727-258 07:00 – 18:30h
22 460-Pofalići Hamdije Čemerlića br.17 033/712-226 07:00 – 18:30h
23 465-Otoka Dž.Bijedića 129 033/548-952 07:00 – 18:30h
24 478-Bakery Markale Ulica Mula Mustafe Bašeskije 4a 07:00 – 17:00h
REGIJA MOSTAR
R.br. Broj MPO Adresa Tel. Radno vrijeme
25 42 – B.Polje Buturović polje 036/740-015 07:00 – 18:30h
26 161 – Drežnica Gornja drežnica 036-587-152 07:00 – 18:30h
SREDNJEBOSANSKI KANTON
R.br. Broj MPO Adresa Tel. Radno vrijeme
27 96 – Kreševo Kreševo Mahala bb 030/806-737 07:00 – 18:30h