I ove godine sa zadovoljstvom smo podržali Međunarodni sajam turizma i ekologije “LIST”.
Sajam se održava od 05. do 07.05.2022. u Lukavcu.
Ciljevi Međunarodnog sajma su promocija turističkih potencijala, prirodnih resursa, kulturnog bogatstva i turističkih destinacija s raznovrsnim sadržajima za odmor, zabavu, zdravstveni oporavak, sport i rekreaciju.