1. godine osnovana je kompanija Klas d.d. Dakle, te 1902. godine pokrenuta je inicijativa za izgradnju Sarajevskog „Paromlina“. Oko ove inicijative okupili su se sarajevski uglednici i marljivo radili šest godina na njenom ostvarenju, tako da se ovaj značajan i planski rad na pokretanju prvog paromlina s pravom uzima kao godina osnivanja „Klasa“. Ulica u kojoj se nalazi prehrambena industrija – tadašnji Paromlin, današnji Klas, dobila je ime Paromlinska, koje i danas nosi.
  1. godine, 3. augusta na konstituirajućoj glavnoj skupštini formiran je Sarajevski paromlin na valjke – dioničarsko društvo. Dioničarska glavnica iznosila je 750.000 kruna, a uplate dionica vršene su kod Privilegovane zemaljske banke za Bosnu i Hercegovinu.
  2. godine, „Paromlin na valjke d.d. „ počeo je sa radom u martu, a posjedovao je poslovnu zgradu sa četiri sprata, silos i automatske uređaje, strojarnu sa parnom mašinom, kotlovnicu sa dva velika kotla, ekonomiju i stolarsku radionicu, magacin, industrijsku prugu, jednu kuću za činovnike i 10 radničkih stanova. Godišnja proizvodnja Paromlina iznosila je više od 1.000 vagona.

.