Brašno T-500 je jedan od najvažnijih Klasovih proizvoda. U poznatom je pakovanju koje naglašava sva prirodna i zdrava svojstva brašna samljevenog od najboljih sorti pšenice, posebno odabranih za razvijanje pita, hljebova, peciva i kolača.

Brašno, kao osnovna životna namirnica, u Klasu se proizvodi u strogo kontroliranim procesima i zdravstveno-higijenskim uslovimaa . Kompletan proizvodni proces je automatiziran i ni u jednom trenutku pšenica potrebna za proizvodnju se ne izlaže rizicima koji bi mogli narušiti njen tehnološki i  zdravstveni kvalitet.

Klasov mlin za preradu pšenice je najveći i najsavremeniji u jugoistočnoj Evropi, a njegov ukupni instalirani kapacitet je 450 tona dnevno. U pitanju je toranj mlin, kod kojeg je na višim spratovima instalirana oprema, dok je na nižim spratovima skladišni prostor. Zahvaljujući ovoj opremi, produktivnost proizvodnje je maksimalna, dok je kompletan proizvodni proces u mlinu vođen i automatiziran kompjuterski.