Član 1. PRIREĐIVAČ NAGRADNE IGRE

Nagradnu igru “Klas nagradna igra: Klas lokume kupi i super nagrade pokupi!

u ime klijenta Klas d.d. Sarajevo, organizira i provodi McCann d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu Priređivač), sa sjedištem u ulici Zmaja od Bosne 74, 71 000 Sarajevo; ID broj: 4200130360002, a u skladu sa članom 17. Zakona o igrama na sreću („Službene novine Federacije BiH“ broj 48/15 i 60/15).

Član 2. SVRHA, TRAJANJE I OBJAVLJIVANJE PRAVILA NAGRADNE IGRE

Svrha organizovanja je promocija Klas proizvoda, Klas/Bazar marketa, Klas i SFF partnerstva/ sponzorstva, nagrađivanje vjernosti kupaca, te poboljšanje prodaje robe iz asortimana.

Nagradna igra počinje 23.07.2020. godine i traje zaključno sa 31.08.2020. godine. Nagradna igra organizuje se u Klas/Bazar/Bingo marketima koja se nalaze na području Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikta.

Pravila počinju vrijediti nakon što ih odobri Ministarstvo i ista budu objavljena u dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji FBiH, na web stranici https://klas.ba/ , na Facebook stranicama:  “KLAS d.d. Sarajevo“ i “Bazar.ba” , te na Instagram stranici “Klas_dd”.

Član 3. PRAVO NA UČEŠĆE U NAGRADNOJ IGRI

Pravo učestvovanja imaju sva fizička lica sa prebivalištem i registrovanim boravištem na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Ako je dobitnik nagrade maloljetna osoba ili osoba ograničenih poslovnih sposobnosti, podobna je da primi nagradu samo uz odobrenje roditelja ili zakonskog staratelja koji mora Klijentu predočiti potrebnu dokumentaciju o starateljstvu, te potpisati izjavu o oslobađanju od odgovornosti, izjavu o ustupanju prava na javno objavljivanje, te izjavu o prihvaćanju nagrade.

Pravo na učešće nemaju zaposlenici Priređivača i Klijenta, kao ni članovi njihovih užih porodica koji sa njima žive u zajedničkom domaćinstvu (roditelj, djeca, supružnik).

Član 4. KAKO UČESTVOVATI U NAGRADNOJ IGRI

Sva fizička lica iz Člana 3. ovog pravilnika, koja u razdoblju od 23.07 – 31.08.2020. godine, u bilo kojim Klas i Bazar objektima na području Federacije i Brčko Distrikta obave kupovinu i na računu imaju bilo koji proizvod brendova Bosanski ili Zlatni lokum kompanije Klas, te na poleđini računa napišu svoje podatke (ime i prezime i broj telefona) i ubace račun u za to označenu kutiju u Klas i Bazar marketima učestvuju u nagradnom izvlačenju.

U nagradnom izvlačenju učestvuju i sva fizička lica iz Člana 3. ovog pravilnika koja u razdoblju od 23.07 – 31.08.2020. godine, u bilo kojem Bingo objektu na području Federacije i Brčko Distrikta obave kupovinu minimalne vrijednosti 10KM i na računu imaju bilo koji proizvod brendova Bosanski ili Zlatni lokum kompanije Klas, te na poleđini računa napišu svoje podatke (ime i prezime i broj telefona) i ubace račun u za to označenu kutiju u Bingo marketima.

Svaki učesnik u nagradnoj igri može učestvovati s neograničenim brojem računa koji odgovaraju propisanim pravilima. Svi pristigli, nedobitni računi u toku nagradne igre, učestvuju u izvlačenjima sve do kraja nagradne igre.

Jedan račun može biti izvučen isključivo za jednu nagradu tokom trajanja nagradne igre. U jednom izvlačenju, jedan učesnik može osvojiti samo jednu nagradu, odnosno više nagrada a maksimalno 3 sa različitim računima tokom trajanja nagradne igre.

Krivotvoreni i oštećeni računi ili pogrešne i nepotpuno navedene informacije na računima nevažeći su i ne daju učesniku pravo na učestvovanje u nagradnoj igri. Da bi učestvovali u ovoj nagradnoj igri, svi zaprimljeni računi moraju biti originalni.

Član 5. FOND NAGRADA

Fond nagrada sastoji se od:

Nagrada Količina Jedinična vrijednost u KM sa PDV-om Ukupno u KM
SFF nagrade:
26thSFF VIKEND (NOĆENJE ZA DVIJE OSOBE S DORUČKOM, SET ULAZNICA ZA PROJEKCIJE NA SFFU, POKLON BON ZA SHOPPING U SCC-U) x3 317 KM 951KM
ULAZNICE ZA SFF x10 10 KM 100 KM
OSTALE NAGRADE
ELEKTRIČNI ROMOBIL /SEGWAY KICKSCOOTER ES1 x2 650KM 1300KM
MALI KUĆANSKI APARATI

–       Tefal ručni mikser

–       Tefal Ultracompact sendvič toster

–       Tefal ekspres lonac

–       Tefal Quickmix mikser

–       Tefal aparat za kuhanje na pari

 

x1

x1

 

x1

x1

x1

 

87.5KM

54KM

 

99KM

99KM

99KM

87.5KM

54KM

 

99KM

99KM

99KM

TORBA ZA KUPOVINU x30 3,33KM 99,9KM
KLAS POKLON PAKET x50 25 KM 1250KM
UKUPNO x100 4139.4KM

Ukupna novčana vrijednost nagradnog fonda za FBiH iznosi 4139.4KM sa uračunatim PDVom.

Broj nagrada je ograničen i ni u kojem slučaju neće biti dodijeljeno više nagrada nego što je predviđeno ovim Pravilima.

Nagrade nisu zamjenjive za novac. Dobitnici nagrada nemaju pravo tražiti zamjenu nagrade za neku drugu vrstu nagrade, a naročito ne isplatu novčane protuvrijednosti osvojene SFF nagrade ili neke od Ostalih nagrada.

Član 6. IZVLAČENJE DOBITNIKA NAGRADA

Izvlačenje SFF nagrada iz Člana 5. ovog pravilnika će biti održano u “prostorijama Klas d.d., ulica Paromlinska 43, 10.08.2020. u 13h” uz sačinjavanje zapisnika.

Izvlačenje će realizovati tročlana komisija, sastavljena od predstavnika Klijenta. Komisija će u toku izvlačenja utvrditi ispravnost računa.

Nakon izvlačenja dobitnika SFF nagrada, izvlačenje Ostalih nagrada iz Člana 5. ovog pravilnika će biti realizovano u dva naredna kruga.

Druga dva kruga izvlačenja će biti održana u prostorijama Klijenta i uključivati će sve pristigle, nedobitne račune od početka nagradne igre:

II Izvlačenje 24.8.2020. u 13h, i III Finalno izvlačenje 07.9.2020. u 13h.

Ukoliko je dobitnik nagrade „26th SFF vikend“ spriječen da ode na putovanje, ima pravo da nagradu prenese na drugu osobu uz prethodno obavještenje Klijenta sa broja telefona koji je naveden kao kontakt prilikom učestvovanja u nagradnoj igri. Nakon izvlačenja dobitnika nagrada, biti će izvučen i po jedan alternativni dobitnik za svaku nagradu.

Član 7. OBAVJEŠTENJE DOBITNIKA I PREUZIMANJE NAGRADE

Dobitnici svih nagrada će biti obaviješteni putem telefona u roku od 4. dana od dana izvlačenja. Ukoliko ne bude moguće kontaktirati dobitnike nagrada u roku od 4. dana na osnovu datih ličnih podataka, obavještavaju se rezervni dobitnici. Ukoliko u roku od naredna 4. dana ne bude moguće stupiti u kontakt ni sa rezervnim dobitnikom, izvučena nagrada ostaje u vlasništvu Klijenta.

Rezultati pojedinačnih izvlačenja će biti objavljeni na web stranici https://klas.ba/ , na Facebook stranicama: “KLAS d.d. Sarajevo“ i “Bazar.ba” po završetku svakog izvlačenja. Rezultati svih izvlačenja će po završetku nagradne igre biti objavljeni u jednim dnevnim novinama na području Federacije BiH.

Za preuzimanje nagrada, uz dogovor s dobitnicima iste će se preuzimati lično u Upravi Klas-a na adresi Paromlinska 43, u Sarajevu ili će iste biti isporučene na adrese dobitnika. Nagrade će biti uručene samo ako dobitnici nagrada imaju pravo da učestvuju i ako u potpunosti prihvataju ova Pravila. Nagrade se preuzimaju uz predočenje ličnih dokumenata izvučenog dobitnika.

Pri preuzimanju nagrada, dobitnik nagrade odnosno osoba koja nagradu preuzima u ime dobitnika potpisuju izjavu o preuzimanju nagrade čime prestaju sve dalje obaveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku, a sve u skladu sa pozitivnim propisima.

Priređivač ne snosi troškove prevoza ili putovanja, niti bilo kakve druge eventualne troškove dobitnika nagrade povezane s preuzimanjem nagrada.

Učesnici se obavezuju biti dostupni putem kontakta koji su naveli na računima.

Član 8. SAGLASNOST

Učešćem u nagradnoj igri Učesnik u potpunosti prihvata ova Pravila i saglasan je:

  • da Priređivač kao voditelj baze ličnih podataka, koja neće biti javna niti vidljiva bilo kome izuzev Priređivača i Klijenta, može koristiti i procesirati podatke isključivo u svrhu provođenja ove nagradne igre,
  • da u slučaju osvajanja nagrade njegovi lični podaci (ime i prezime, adresa/grad), budu objavljeni u printanim, elektronskim i/ili drugim medijima po odluci Priređivača u svrhu realizacije ove nagradne igre i objavljivanja rezultata
  • da u slučaju osvajanja nagrade prihvata uslov da njegovo ime i prezime, adresa, fotografija i video materijal mogu biti korišteni i objavljivani kao foto, audio i video-materijal od strane Priređivača, Klijenta i partnera koji direktno učestvuju u nagradnoj igri.

Učestvovanjem u ovoj nagradnoj igri, dobitnici nagrada prenose teritorijalno neograničeno pravo na Priređivača i Klijenta bez naknade, da koristi njegovo ime, lik i/ili fotografiju radi reklame i promocije.

Dobitnici nagrada mogu biti pozvani da učestvuju u javnim događajima.

 

Član 9. OTKAZIVANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra podliježe važećoj zakonskoj regulativi. Priređivač ima pravo da uz javno obavještavanje i uz prethodnu saglasnost mjerodavnog tijela koje je izdalo odobrenje za provođenje nagradne igre, jednostrano otkaže nagradnu igru u bilo kojoj fazi ukoliko ustanovi da je došlo do materijalne povrede ili zloupotrebe pravila nagradne igre ili ukoliko je došlo do događaja koji imaju karakter više sile.

U slučaju otkazivanja ili prekida nagradne igre neće se nadoknađivati troškovi ili eventualna šteta učesnicima u nagradnoj igri, niti će se nagradna igra održati.

 

Član 10. SPOROVI

Sve eventualne sporove vezane za ngradnu igru, rješavat će Općinski sud u Sarajevu.

 

Sarajevo, 16.7.2020.

Broj protokola: 066-I-20