U poslovni krug Klasa u Sarajevu je stigao teretni voz pun pšenice. Transport je organiziran u saradnji sa Željeznicama Federacije Bosne i Hercegovine u cilju efikasnije isporuke pšenice i sigurnog snabdijevanja tržišta brašnom i proizvodima od brašna.

Radi se o isporuci 1.500 tona pšenice.

«Mi smo naše obećanje ispunili. Kazali smo da ćemo učiniti sve da stabiliziramo tržište brašna, a kada je kriza počela upalili smo naše mlinove u Sarajevu i Tuzli, i nismo ih do sada ugasili. Od tada dnevno proizvodimo 500 tona brašna i još na desetine tona drugih proizvoda od brašna kao što su hljeb, peciva, tjestenina i konditorski proizvodi. I ovaj put smo dokazali da smo sa svim našim kapacitetima značajan faktor u stabilnosti domaćeg tržišta. Tako će ostati  i ubuduće», izjavio je Boris Brković direktor kompanije Klas d.d. Sarajevo.

U sljedećih nekoliko dana stiže još jedna željeznička kompozicija sa pšenicom. Također, planiran je nastavak saradnje sa Željeznicama Federacije Bosne i Hercegovine u cilju sigurnog i efikasnog dopremanja pšenice u silose Klasa.

Posljednja isporuka pšenice putem željezničke transportne mreže realizirana je prije pet godina. Usljed potreba tržišta i povećane potražnje u AS Holdingu i Klasu su i ovaj put reagovali preventivno kako bi se, za potrebe cijele kompanije i tržišta, dugoročno osigurale dovoljne količine pšenice.