Dragi partneri, zaposleni i potrošači,

Želimo vas informisati o svim mjerama koje smo poduzeli kako bismo zajedno prebrodili situaciju povezanu sa epidemijom COVID19. U ovoj situaciji uvijek na prvo mjesto stavljamo sigurnost i zdravlje naših zaposlenika i vas, naših potrošača. Ulažemo velike napore kako bi vi bili sigurni tokom kupovine u našim Klas i Bazar marketima. U isto vrijeme brinemo i o društvenoj zajednici kroz različite načine u skladu sa našim mogućnostima.

 

Briga o zaposlenicima

U cijelom lancu nabavke, proizvodnji, u marketima i kancelarijskim prostorima, te u svim ostalim odjelima u kompaniji, uz redovne higijenske procedure i sve certifikate koje već posjedujemo i prema kojima se i ponašamo, uveli smo posebne i pojačane higijenske i sanitarne mjere, kao i dodatne dezinfekcije u marketima blagajni, opreme i POS uređaja. Svi naši zaposlenici imaju dovoljan broj zaštitnih maski i rukavica i još jednom im se od srca zahvaljuemo na angažmanu u ovom periodu. Neizmjerno smo ponosni na sve njih, i molimo vas da i vi budete strpljivi i obratite pažnju na odnos prema zaposlenicima u ovim teškim trenucima.

 

Briga o potrošačima

U svim  se našim Klas i Bazar marketima provodimo pojačane higijenske i sanitarne mjere u skladu sa preporukaama nadležnih institucija a u  cilju  zaštite potrošača.
Obavezno svi zaposlenici nose zaštitne maske i rukavice, uz redovno dezinficiranje opreme i sebe.
Komuniciramo na vrijeme i transparentno pozivamo potrošače da budu solidarni i odgovorni, da brinu o sebi i drugima, i da poštuju preporuke Svjetske zdravstvene organizacije o sprečavanju širenja koronavirusa.

 

Zbog sigurnosnih razloga u dizajnu i distribuciji materijala za naše sedmične kataloge, odlučili smo da iste nećemo raditi dok se vanredna situacija ne promijeni.

 

Briga o higijenski ispravnim proizvodima

Zapakovali smo i Skockali naše hljebove i prije pojavljivanja pandemije u Bosni i Hercegovini. I tada kao i sada željeli smo obavijestiti potrošače da vode računa kakve prozivode kupuju i pozivamo ih da ukoliko su u mogućnosti biraju zapakovane hljebove.  Naši Skockani hljebovi imaju rok trajanja 30 dana koji je postignut pasterizacijom. Pasterizacija je proces kojim u proizvodnji izlagažemo namirnice temperaturi od 55-70 °C, kojom se postiže uništavanje vegetativnih oblika mikroorganizama uz istovremenu inaktivaciju enzima u hrani.

Ovim postupkom se uništavaju bakterije i virusi, a da se bitno ne mijenja sastav, okus i prehrambena vrijednost.

Upakovali smo naš Milk Roll i sve vrste rolata već ranije u praktično i unaprijeđeno pakiranje.

 

U ovome smo zajedno, hvala vam i molimo vas:

 • Da budete pažljivi tokom kupovine
 • Preporučujemo da kupovinu obavlja samo jedan član domaćinstva
 • Plaćajte karticom ukoliko ste u mogućnosti
 • Pridržavajte se preporučenih mjera SZO i naših marketa prilikom kupovine

Sada je najvažnije brinuti o sebi ali i o drugima. Pridržavajte se savjeta:

 • Držite odstojanje minimalno 1.5m od drugog kupca
 • Nosite masku i rukavice
 • Redovno perite i dezinfikujte ruke
 • Ne dodirujte proizvode prilikom kupovine
 • Izbjegavajte diranje očiju, nosa i usta
 • Ukoliko ste u mogućnosti plaćajte karticom
 • Kupovinu obavljajte u skladu sa potrebama
 • Ukoliko primjetite prehladu, imate kašalj ili otežano disanje, javite se ljekrau u svom Domu zdravlja telefonski