Omiljene Klas dnevne hljebove Polubijeli, Penzioner i Narodni, unaprijedili smo pakovanjem u zaštitnu foliju.
Kvalitet, kao i cijena ovih hljebova ostaju nepromijenjeni, a Vama smo pružili sigurnost u higijensku ispravnost proizvoda. Zaštitna folija Vam garantuje da hljeb niko nije dirao prije Vas, a također omogućava da hljeb sačuva okus i hrskavu koricu kao kod onog koji je neupakovan.
Dodatne prednosti ovakvog pakovanja su duža svježina i mnogo lakše prepoznavanje na polici.