Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje obrazuje i radno osposobljava učenike s umanjenim intelektualnim sposobnostima, tačnije, s lakim intelektualnim poteškoćama za neka jednostavna zanimanja kao što su pomoćni moler, pomoćni tapetar, pomoćni kuhar, knjigovezac itd.

Pored intelektualnih teškoća, ova djeca često imaju i kombinovane smetnje, cerebralnu paralizu, autizam, teškoće s vidom, teškoće sa sluhom, skoliozu, epilepsiju i dr. Klas je kao društveno odgovorna kompanija i kompanija koja pomaže zajednici u kojoj živi i djeluje, odlučila da učenicima ove škole osigura svježa peciva za užine tokom nastave.

Svaki dan, nakon što pecivo bude dostavljeno, učenici pripremaju sendviče, što je jedan vid praktične nastave za zanimanja za koja se obrazuju. Ponosni smo što možemo pomoći i olakšati mladim naraštajima da svoje obrazovanje završe sa što manje prepreka.

The School for Secondary Vocational Education and Training for Work educates and trains students with diminished intellectual capacity, or more precisely, with minor intellectual difficulties to do some simple jobs, like assistant wall painter, assistant paperhanger, assistant chef, bookbinder, etc.

In addition to intellectual problems, these children often experience combined difficulties, like cerebral palsy, autism, sight or hearing impairments, scoliosis, epilepsy, etc. Klas, being a socially responsible company and a company that helps the community where it works, decided to provide fresh pastries to students of this School during their stay at school.

Every day our pastry is delivered, students prepare sandwiches – and this also serves as part of practical training for the job they are being trained for. We are proud be able to help and make it easier for the young people to meet fewer obstacles during their education.