Kompanija Klas i KJKP Park Sarajevo već nekoliko godina imaju odličnu saradnju. U 2019. godini smo sklopili Ugovor o poslovnoj saradnji s ciljem da se za RZC „Pionirska dolina“ svaki mjesec otpremi 250 kg hljeba koji je namijenjen za životinjsku ishranu. Na ovaj način Klas osigurava Pionirskoj dolini kontinuiran izvor hrane za životinje u zoološkom vrtu.

S površinom od 8,5 hektara, zoološki vrt nudi posjetiocima predivan hortikulturno upotpunjen ambijent, šetnju kroz prirodu, zabavu i rekreaciju na igralištima i modernim rekvizitima za djecu i odrasle, upoznavanje i posjetu nastambama za životinje poput zebri, mrkih medvjeda, te lama, klokana, majmuna i egzotičnih vrsta gmizavaca.

ZOO vrt u sklopu RZC “Pionirska dolina“ ima dugu tradiciju, ali od 1995. godine, nakon potpunog uništenja životinjskog fonda, nastoji, uz pomoć prijatelja, upotpuniti i obogatiti ga prikladnim vrstama životinja, a svakim danom je sve bliže cilju da postane urbani zoo vrt po svim standardima držanja životinja, uključujući kandidatski status u krovnoj Evropskoj asocijaciji zoo vrtova i akvarija (EAZA).